Sijoitustoimintaan liittyy aina riski. Sijoittajan on tärkeää tunnistaa oma riskinsietokykynsä ja varmistaa, että sijoitustoiminnan riskitaso on linjassa asetettujen tavoitteiden ja oman riskinsietokyvyn kanssa.

Garantia myöntää sijoitustakauksia, joilla turvataan erilaisiin sijoitustuotteisiin sijoitettua pääomaa, ja alennetaan sijoitukseen liittyvää riskiä. Sijoittaja ottaa alkuperäisen sijoituskohteen sijaan riskin Garantiasta. Tällöin riski on helppo ymmärtää, mutta tuotto-odotus perustuu edelleen itse sijoituskohteeseen – siihen mistä sijoittaja alun perin kiinnostui.

Käytännössä sijoitustakaus voi olla joko sijoituskohteena olevan rahaston tai joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskevan tahon ottama vakuutus. Garantia takaa tällöin sijoittajalle, että tämä on sijoitus- tai laina-ajan päättyessä saanut takaisin vähintään ennalta sovitun määrän. Taattava määrä voi kattaa koko sijoitetun pääoman tai vain osan siitä. 

Kun sijoituskohde on kiinnostava, mutta siihen liittyvä riski vaikeasti hahmotettavissa, me autamme. 

Ota yhteyttä

Titta Elomaa

020 747 9813

 

Timo Lehikoinen

020 7479 824