Garantia on vuonna 1993 perustettu Finanssivalvonnan valvonnan alainen takausvakuutuksiin erikoistunut yksityinen vahinkovakuutusyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Tuotevalikoima kattaa mm. yrityksille tarjottavat lainatakaukset, kaupalliset takaukset, sijoitustakaukset ja jäännösarvotakaukset sekä kuluttajille yhteistyökumppaneiden kautta tarjottavat asuntolainojen takaukset. Garantia vastaa lisäksi eläkevakuutusyhtiöiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla julkisten TyEL -viitekorkojen laskennasta kulloinkin voimassa olevien sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien laskuperusteiden mukaisesti. 

Garantian vakuutusmaksutulo vuonna 2017 oli 15 miljoonaa euroa, yhdistetty kulusuhde 60 prosenttia ja tulos ennen veroja 17 miljoonaa euroa. Takausvakuutuskanta oli 1,5 miljardia euroa. Garantian vakavaraisuus on vahva ja Standard & Poor’s on vahvistanut Garantialle luottoluokituksen A-. Garantiassa työskentelee 25 asiantuntijaa.

Garantia on Taaleri Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja kuuluu Taaleri-konserniin. Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, sekä Inderes Oy, joka tuottaa analyysejä ja markkinainformaatiota sijoittajille. Taalerilla oli joulukuun 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 400. Taaleri Oyj:llä on noin 3 900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisätietoja: www.taaleri.com