Garantian toiminnan tarkoituksena on olla omistamisen tukena. Tätä tehtävää toteutamme edistämällä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme myyntiä, rahoituksen saatavuutta ja pääomien tehokkaampaa käyttöä. Tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tarjoamalla heille takauspalveluita ja kehittämällä uusia asiakaslähtöisiä takausratkaisuja.

Asiakkaitamme ovat pääasiassa Suomessa toimivat yritykset ja yhteistyökumppaneidemme kautta suomalaiset kotitaloudet ja yritykset. Turvaamme edunsaajille takaamamme vastuut. 

Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa ja rakennamme asiakassuhteita pitkäjänteisesti. Kilpailuetumme perustuvat asiakaslähtöiseen toimintatapaan, vahvaan vakavaraisuuteen ja riskinvalintaosaamiseen sekä tehokkaaseen ja laajaan yhteistyö- ja jakeluverkostoon. Luotettavan ja laadukkaan palvelun keskeisenä edellytyksenä on osaava ja aktiivinen tiimimme.

Kuulumme Taaleri-konserniin, mikä mahdollistaa monipuolisen palvelutarjooman yhteistyökumppanuuksien laajentamisen sekä uudet tuoteinnovaatiot.

Toiminnan jatkuvuus ja vakaus varmistetaan ylläpitämällä vahvaa vakavaraisuutta.

Arvot ja hyvän liiketavan periaatteet ovat Garantian toiminnan perusta. 

Asiakaslähtöisyys – olemme olemassa asiakkaitamme varten.

• Yhdessä tekeminen – parhaat ratkaisut rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

• Tahto uudistua – teemme asiat huomenna paremmin kuin tänään.

• Luotettavuus – teemme sen, mitä lupaamme.