Garantia on investointien, kaupanteon ja vaurastumisen mahdollistaja. Ratkaisumme edistävät asiakkaidemme myyntiä, auttavat varmistamaan rahoituksen ja tehostavat pääomien käyttöä.

Yritysten kasvu ja menestys perustuvat investointeihin ja kaupantekoon. Kasvu edellyttää usein oman tai vieraan pääomanehtoista rahoitusta. Tarjoamme asiakkaillemme monia vaihtoehtoisia rahoituskanavia takaamalla eläkelainoja, pankkilainoja ja pääomamarkkinoilta haettua rahoitusta. Rahoituksen kohteena voivat olla investoinnit, käyttöpääoma, yrityskauppa tai vaikkapa sukupolvenvaihdos. Olemme myös rakentaneet yhteistyöratkaisuja, joissa asiakasyrityksemme voi osana palveluaan tarjota takauksemme avulla omalle asiakkaalleen reaalivakuudettoman asiakasrahoitusratkaisun. Tuemme näin asiakasyritystemme liiketoimintaa ja kasvua. 

Kaupallisilla takauksilla tuemme yritysten urakoiden joustavaa käynnistymistä ja turvaamme heidän asiakkailleen tärkeiden projektien valmistumisen. Takaamme, että asunto-osakeyhtiön tilaama putkiremontti valmistuu, tai että julkishallinnon tilaama moottoritie-, silta- tai sairaalahanke toteutuu. Samalla varmistamme heidän asiakkailleen olemassa olevan omaisuuden arvon säilymisen, kartuttamisen tai uuden omaisuuden hankkimisen. Tuemme näin asiakasyritystemme liiketoimintaa ja kannamme huolta myös heidän asiakkaidensa omaisuudesta. 

Edistämme suomalaisten yksityishenkilöiden vaurastumista. Olemme tähän mennessä taanneet yhteistyökumppaneillemme 1,4 miljardin euron arvosta kotitalouksien asuntolainoja. Takaustemme avulla kymmenettuhannet suomalaiset ovat toteuttaneet unelmansa omasta kodista ja päässeet vaurastumisen alkuun. 

Sijoitustakauksilla turvaamme sijoittajien omaisuuden arvon säilymistä ja autamme heitä vaurastumaan. 

Sitoutuminen asiakkaisiimme, vankka kokemuksemme finanssialalta sekä toimintamme perustana oleva vahva vakavaraisuus tekevät meistä luotettavan kumppanin omistamisen tueksi.