Garantia toteutti vuosina 2013 ja 2014 Suomen ensimmäiset taatut ryhmäjoukkovelkakirjalainat, joiden yhteismäärä oli 112 miljoonaa euroa. Yksittäisten lainojen koko vaihteli 5-10 miljoonan euron välillä. Joukkovelkakirjalainatakauksella mahdollistimme keskisuurille asiakasyrityksillemme pääsyn velkapääomamarkkinoille sekä rahoituslähteiden hajauttamisen. Joukkovelkakirjalainajärjestelyissä hyödynnettiin Garantian kansainvälistä luottoluokitusta (S&P A-), mikä myötävaikutti lainan kilpailukykyiseen hinnoitteluun.

Ryhmäemissioiden lisäksi myönnämme takauksia myös yksittäisten yritysten private placement joukkovelkakirjalainoille. Osana Taaleri-konsernia pystymmekin aidosti tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden suoraan rahoitukseen.

Ota yhteyttä Garantian Myynti ja asiakasrahoitus -yksikköön ja kerro tarpeestanne. Selvitämme yhdessä, soveltuisiko tämä suoran rahoituksen uudentyyppinen kanava yrityksellenne.

Ota yhteyttä

Sirpa-Liisa Heino

020 7479 820

 

Marko Himanen

020 7479 814

 

Ville Korte

020 7479 826

 

Jyrki Tarkkonen

020 7479 834

 

Timo Lehikoinen

020 7479 824

 

Martti Purhonen

020 7479 848