Viranomaistakaukset ovat viranomaisten edellyttämiä ja useimmiten lakiin perustuvia takauksia. Niitä edellytetään tyypillisesti jonkin luvan myöntämistä varten ja ne ovat hyvin pitkäkestoisia, tai jopa toistaiseksi voimassa olevia.

Tullitakaus on tullimaksujen maksamisen vakuudeksi yrityksen puolesta annettava takaus Tullin hyväksi.

Valmisteverotakaus on verottajalle annettava takaus, joka yrityksen on valmisteverolain mukaan annettava verottajan verosaatavan turvaamiseksi valmisteverojen suorittamisesta, valmisteveron alaisten tuotteiden valmistuksen, jalostuksen ja hallussapidon osalta.

Valmismatkatakaus on matkanjärjestäjän konkurssitilanteen tai maksukyvyttömyystilanteen varalta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle asiakkaiden turvaksi annettava vakuus. Vakuuden tulee turvata kuluttaja-asiakkaille matkustajien paluukuljetus, majoitus matkakohteessa paluukuljetukseen asti, maksetut ennakkomaksut matkan peruuntuessa ja matkan keskeytyessä keskeytynyttä matkan osaa vastaava hinta kuluttajalle.

Maa-ainesten (kivi, sora ja hiekka) ottamisluvan edellytyksenä on yleensä vakuus, jolla turvataan mm. lupaehtojen noudattaminen ja ottamisalueen maisemointi maa-ainesten ottamisen päätyttyä. Takaukset annetaan maa-ainesten ottajan puolesta lupaviranomaisen (kunta tai ELY-keskus) hyväksi.

Jätteenkäsittelytoiminnan harjoittajan on ympäristölainsäädännön nojalla asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

Tyypillisesti viranomaiset edellyttävät vakuuden asettamista myös silloin, kun ne päättävät sallia luvan mukaisen toiminnan aloittamisen ennen kuin lupa on saanut lainvoiman.

Ota yhteyttä Garantian Myynti ja asiakasrahoitus –yksikköön. Asiantuntijamme auttavat mielellään jo siinä vaiheessa, kun vasta neuvottelette urakkaan tai sopimukseen liittyvistä viranomaisten vaatimista vakuuksista.

Ota yhteyttä

Sirpa-Liisa Heino

020 7479 820

 

Marko Himanen

020 7479 814

 

Ville Korte

020 7479 826

 

Jyrki Tarkkonen

020 7479 834

 

Timo Lehikoinen

020 7479 824

 

Martti Purhonen

020 7479 848

YHTEISTYÖKUMPPANIT