Garantia laatii tilinpäätöksen ja muut taloudelliset raportit Suomen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakien mukaisesti sekä vakuutusyhtiöitä valvovien viranomaisten päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita noudattaen.

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taaleri-konserni laatii kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisen konsernitilinpäätöksen, jossa raportoidaan myös Garantia osana Rahoitus -liiketoimintasegmenttiä. Taaleri-konsernin taloudelliset raportit ja esitykset sekä tiedonantopolitiikka ovat saatavissa osoitteesta www.taaleri.com

Garantia julkistaa internetsivuillaan tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee tilinpäätöstiedotteen. Garantia julkistaa internetsivuillaan tammi-kesäkuun yhteenvedon samana päivänä, kun Taaleri-konserni julkaisee puolivuotiskatsauksen. Garantia julkistaa vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen internetsivuillaan sääntelyn edellyttämässä aikataulussa. Taaleri-konsernin julkaisuajankohdat ovat nähtävissä www.taaleri.com / Investor Relations / Sijoittajan kalenteri.

 

2017

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus vuodelta 2017 The Solvency and Financial Condition Report 2017
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (pdf) Report by the Board of Directors and Financial Statements 2017 (pdf)
Yhteenveto 1-6/2017 FIN Summary 1-6/2017 ENG

2016

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus 2016 The Solvency and Financial Condition Report 2016, SFCR

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (pdf)

Report by the Board of Directors and Financial Statements 2016 (pdf)

Yhteenveto 1-12/2016 FIN

Yhteenveto 1-6/2016 FIN

Summary 1-12/2016 ENG

Summary 1-6/2016 ENG

2015

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 (pdf)

Tilinpäätöstiedote 2015 (pdf)

Puolivuotiskatsaus 1-6/2015 (pdf)

Report by the Board of Directors and Financial Statements 2015 (pdf)

Financial Statements Bulletin 2015 (pdf)

2014

Vuosikertomus 2014 (online)

Vuosikertomus 2014 (pdf)

Puolivuotiskatsaus 1-6/2014 (pdf)

Annual Review 2014 (online) (pages 53-87)

Annual Review (pdf)

2013

Vuosikertomus 2013 (online)

Vuosikertomus 2013 (pdf)

Puolivuotiskatsaus 1-6/2013 (pdf)

Annual Review 2013 (online) (pages 51-85)

Annual Review 2013 (pdf)

2012

Vuosikertomus 2012 (online)
Vuosikertomus 2012 (pdf)

Annual Review 2012 (online) (pages 52-87)
Annual Review 2012 (pdf)

2011

Vuosikertomus 2011 (online)
Vuosikertomus 2011 (pdf)

Annual Review 2011 (online) (pages 40-66)
Annual Review 2011 (pdf)

2010

Vuosikertomus 2010 (online)
Vuosikertomus 2010 (pdf)
Annual Review 2010 (online) (pages 42-66)
Annual Review 2010 (pdf)

2009

Vuosikertomus 2009 Annual Review 2009 (pages 12-14, 18)
Numeroliite 2009 Financial statements 2009

2008

Vuosikertomus 2008

Annual Review 2008 (pages 12-14, 18)

Numeroliite 2008 Financial statements 2008

2007

Vuosikertomus 2007 Annual Review 2007
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2007 Financial statements 2007