Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

27.03.2014

Vuosikatsaus / Annual Review

Vuosikatsaus 2013 on nyt saatavilla.
Annual Review 2013 is now available.

6.03.2014

Tulostiedote 10.2.2014

Vakuutusosakeyhtiö Garantia myönsi uusia takauksia 340 miljoonalla eurolla vuonna 2013

  • Vuoden 2013 vakuutusmaksutulo 10,6 (12,3) miljoonaa euroa
  • Tilikauden voitto 4,7 (2,5) miljoonaa euroa
  • Takauskanta 1,4 (1,4) miljardia euroa
  • Luottoluokitus A-/Stable outlook (Standard&Poor's)

Vakuutusosakeyhtiö Garantia myönsi vuonna 2013 uusia takauksia yhteensä 340,7 miljoonalla eurolla, mikä on runsas viidennes edellisvuotta vähemmän. Uusien takausten myöntömäärän ja maksutulon aleneminen johtui lähinnä asuntolainojen täytetakausten ja eläkelainojen takausten edellisvuotta hiljaisemmasta kysynnästä.

Garantia toi markkinoille ensimmäisen lähinnä keskisuurille yrityksille tarkoitetun kokonaan taatun ryhmäjoukkovelkakirjan, joka laskettiin liikkeelle joulukuussa 2013. Ensimmäiseen 42 miljoonan euron liikkeeseenlaskuun osallistui kuusi suomalaista yritystä.

"Niin sijoittajat kuin yrityksetkin pitivät Garantian takaamaa ryhmäjoukkovelkakirjalainaa etenkin keskisuurten yritysten uutena mielenkiintoisena rahoituskanavana, jonka kysyntänäkymiä voidaan pitää lupaavina muuten haasteellisilla yritysten rahoitusmarkkinoilla", arvioi Garantian toimitusjohtaja Mikael Englund.

Garantian vakuutusmaksutulo oli vuonna 2013 10,6 (12,3 vuonna 2012) miljoonaa euroa ja vakuutusmaksutuotot 10,8 (10,8) miljoonaa euroa. Korvauskulut olivat 2,4 (1,3) miljoonaa euroa ja tasoitusmäärän muutos 4,5 (6,1) miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden nettotuotto oli markkina-arvoin laskettuna 5,9 % (6,1 %) ja tilikauden 2013 voitto 4,7 (2,5) miljoonaa euroa. Yhdistetty kulusuhde oli 58,5 % (43,4 %) ja oman pääoman tuottoprosentti 13,9 (15,3).

"Useimmat vakuutus- ja sijoitustoiminnalle asetut tavoitteet saavutettiin, ja Garantian vakavaraisuuspääoma kasvoi lähes 98 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 92 miljoonasta eurosta. Vaikka kannattavuutemme jäi hieman vuoden 2012 huippulukemista, olen saavutettuihin tuloksiin kokonaisuutena tyytyväinen", Englund kertoo.

Garantia on eläkevakuutusyhtiöiden omistama vahinkovakuutusyhtiö, joka takaa lainoja ja muita sitoumuksia.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Mikael Englund
puh. 020 7479 800
mikael.englund@garantia.fi

18.02.2014

Nimitysuutinen

Heli Blom nimitettiin rahoitusassistentiksi.

Tradenomi Heli Blom, 24, on nimitetty
rahoitusassistentiksi 20.1.2014 alkaen.
Viimeksi hän on työskennellyt palveluasiantuntijana
Lammin Säästöpankissa.

 Heli Blom 014 valmis