Ajankohtaista

Kerromme tällä sivulla Garantian toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.

9.06.2016

TERVETULOA UUDISTUNEILLE KOTISIVUILLEMME

Uudistimme Garantian yritysilmeen ja päivitimme samalla kotisivut. Garantialla on takanaan muutosten vuosi, mutta jatkamme tuttuna luotettavana takaajana.

Uusi ulkoinen ilmeemme kuvastaa yritteliäisyyttä ja kertoo yhdessä tekemisestä. Käy tutustumassa tarinaamme.

 

2.03.2016

Garantian tilinpäätös 1.1.-31.12.2015

Garantian vastuunkantokyky vahvistui. Yhtiö siirtyi Taaleri Oyj:n omistukseen. Luottoluokitus A- säilyi ennallaan.

Garantian vuoden 2015 tilinpäätös on julkaistu.

Lue lisää: Garantian hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätös 1.1.-31.12.2015 on saatavissa: http://www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset

 

25.02.2016

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

Garantian tulos ennen veroja parani ja vastuunkantokyky vahvistui. Yhtiö siirtyi Taaleri Oyj:n omistukseen. Luottoluokitus A- säilyi ennallaan.

 • Tulos ennen veroja parani ja oli 8,5 miljoonaa euroa (5,3).

 • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Vahinkosuhde oli 15 prosenttia (4) ja yhdistetty kulusuhde 64 prosenttia (46).

 • Vakuutusmaksutuotot laskivat vertailukaudesta 11 prosenttia.

 • Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin oli 4,4 % (7,1).

 • Standard & Poor’s vahvisti 19.6.2015 Garantian luottoluokituksen A- negatiivisin näkymin. Yhtiön vastuunkantokyky on vahva.

 • Garantian koko osakekanta siirtyi Taaleri Oyj:n omistukseen 31.3.2015 toteutuneella yrityskaupalla.

 • Varsinainen yhtiökokous nimitti Garantialle uuden hallituksen 31.3.2015. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tonteri ja jäseniksi Juhani Elomaa (varapuheenjohtaja), Timo Hukka, Jukka Ohls, Antti Suhonen ja Tomi Yli-Kyyny.

 • Hallitus nimitti 31.3.2015 kokouksessaan uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Vesa Ahon 14.4.2015 alkaen.

Lue lisää: Garantia tilinpäätöstiedote 1.1.-31-12.2015

Garantia on osa Taaleri-konsernia. Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015 on saatavissa: http://www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset

Taaleri-konsernin ja Garantian tilinpäätökset julkaistaan viikolla 9.

 

 

12.01.2016

Kaupallisten takausten sitoumukset sähköisinä

Toimitamme 11.1.2016 alkaen kaupallisten takausten sitoumukset sähköisinä asiakkaillemme ja heidän edunsaajilleen. Takaussitoumusten sisältö pysyy ennallaan ja ne sitovat Garantiaa samalla tavalla kuin kirjeenäkin lähetetyt sitoumukset.

Sähköisten sitoumusten myötä pystymme tarjoamaan Garantian ePalvelua käyttäville kaupallisten takausten asiakkaillemme entistä nopeampaa palvelua.

Garantian kaupallisilla takauksilla turvataan sopimuspuolten välisiä suoritusvelvoitteita. Lue lisää eri takausvaihtoehdoista: http://www.garantia.fi/fi/kaupalliset-takaukset.

 

20.08.2015

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

Garantian alkuvuoden tulos ennen veroja parani. Yhtiö siirtyi Taaleritehdas Oyj:n omistukseen ja luottoluokitus A- säilyi ennallaan.

 • Tulos ennen veroja parani sijoitustoiminnan hyvän tuloksen myötä ja oli 6,6 miljoonaa euroa (2,8).

 • Vakuutusmaksutuotot laskivat vertailukaudesta 12 prosenttia.

 • Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Vahinkosuhde oli 6,4 prosenttia (1,3) ja yhdistetty kulusuhde 56,6 prosenttia (44,2).

 • Sijoitustuotot käyvin arvoin olivat 3,7 % (4,2).

 • Standard & Poor’s vahvisti 19.6.2015 Garantian luottoluokituksen A- negatiivisin näkymin. Yhtiön vastuunkantokyky on vahva.

 • Garantian koko osakekanta siirtyi Taaleritehdas Oyj:n omistukseen 31.3.2015 toteutuneella yrityskaupalla.

 • Varsinainen yhtiökokous nimitti Garantialle uuden hallituksen 31.3.2015. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tonteri ja jäseniksi Juhani Elomaa, Timo Hukka, Jukka Ohls, Antti Suhonen ja Tomi Yli-Kyyny.

 • Hallitus nimitti 31.3.2015 kokouksessaan uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Vesa Ahon 14.4.2015 alkaen.

Lue lisää: Garantian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2015

Garantia on osa Taaleritehdas ryhmää. Taaleritehtaan puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2015 on saatavissa:  http://www.taaleri.com/index.php/fi/investor-relations/taloudelliset-katsaukset